Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ELSENWANGER_Antonín_1750)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ELSENWANGER Antonín 1750

Z Personal
Antonín ELSENWANGER
Narození 1750
Povolání 69- Knihtiskař nebo typograf


Antonín ELSENWANGER