Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ELSNER_Benjamin_Daniel_1758-1831)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ELSNER Benjamin Daniel 1758-1831

Z Personal
Benjamin Daniel ELSNER
Narození 1758
Úmrtí 1831
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Benjamin Daniel ELSNER