Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ENDERES_Bruno_1871)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ENDERES Bruno 1871

Z Personal
Bruno ENDERES
Narození 1871
Povolání 37- Doprava, pošty, spoje


Bruno ENDERES