Verze z 1. 3. 2015, 14:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ENDLINGER_Jan_1733-3.2.1789)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ENDLINGER Jan 1733-3.2.1789

Z Personal
Jan ENDLINGER
Narození 1733
Úmrtí 3.2.1789
Povolání

76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik

88- Umělecký řemeslník


Jan ENDLINGER