Verze z 6. 3. 2020, 11:12, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ENGELMANN Josef 29.12.1855-6.11.1928

Z Personal
Josef ENGELMANN
Narození 29.12.1855
Místo narození Karlín (Praha)
Úmrtí 6.11.1928
Místo úmrtí Praha
Povolání 3- Chemik nebo alchymista
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 600-601

ENGELMANN, Josef, * 29. 12. 1855 Karlín (Praha), † 6. 11. 1928 Praha, podnikatel v chemickém průmyslu, veřejný činitel

Narodil se jako syn Samuela E. (* 1810 Uhříněves/Praha, † 5. 1. 1894 Karlín/Praha), který na Smíchově (Praha) založil škrobárnu a továrnu na cikorku, ve 40. letech přenesenou do Karlína. Továrna patřila k nejprogresivnějším, jako první v Čechách zavedla výrobu dextrinu a nové druhy lepidel. Samuel E. spolupracoval s předními vědci (K. J. Balling aj.).

E. podnik, sídlící v Žižkově (nyní Pernerově) ulici, po otci převzal a dále rozšířil. Velmi se angažoval i ve veřejné sféře, zasedal v karlínské městské radě, jeden čas i jako náměstek starosty, a především pracoval v OŽK: od 1919 byl členem prezidiální komise pražské OŽK, 1923 pokladničním radou, 1925 prozatímním předsedou správní komise komory. 1922 spoluzakládal Ústřednu komor v ČSR a usiloval o získání české většiny v Úrazové pojišťovně. Stal se členem československé celní rady, místopředsedou kuratoria obchodní akademie v Karlíně, členem Ústřední matice školské, Poradního sboru pro otázky vystěhovalecké při ministerstvu sociální péče apod. Významně se podílel na práci profesních organizací. Od 1892 byl prvním místopředsedou Společnosti pro průmysl chemický; funkci vykonával až do sloučení této organizace se Spolkem českých chemiků do České společnosti chemické 1906, o rok později byl zvolen jejím čestným členem. Při společnosti založil odbor škrobového průmyslu. Na Národopisné výstavě v Praze (1895) předsedal chemickému oddělení průmyslového odboru. Pohřben byl na olšanském židovském hřbitově.

L: nekrolog in: Národní listy 7. 11. 1928, s. 2; Národní politika 8. 11. 1928, s. 15; J. Šatava, Továrník J. E. sedmdesátníkem, in: Chemické listy 21, 1927, s. 3–4; J. J. W., Za J. E., in: tamtéž 22, 1928, s. 497. O Samuelovi E.: (sine), in: Časopis pro průmysl chemický 3, 1894, s. 124–125.

Václava Hořčáková, Jiří Martínek