EPSTEIN rodina tiskařů a představených Židovské obce: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 62: Řádka 62:
 
pracoval též v pražské hebrejské knihtiskárně. Stejně
 
pracoval též v pražské hebrejské knihtiskárně. Stejně
 
jako otec byl pohřben na Starém židovském hřbitově v Praze.
 
jako otec byl pohřben na Starém židovském hřbitově v Praze.
Meir ben Jaakov ha-Levi II. E. (* ?, † 1603 Praha), od 1581
+
 
 +
'''Meir ben Jaakov ha-Levi II. E.''' (* ?, † 1603 Praha), od 1581
 
představený Židovské obce v Praze. Otec talmudisty Abrahama
 
představený Židovské obce v Praze. Otec talmudisty Abrahama
 
ben Meira ha-Leviho E.
 
ben Meira ha-Leviho E.

Aktuální verze z 10. 3. 2020, 15:27

EPSTEIN rodina tiskařů a představených Židovské obce
Narození asi 1480
Místo narození ? Frankfurt nad Mohanem (Německo)
Úmrtí 22.4.1540
Místo úmrtí Praha
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
69- Knihtiskař nebo typograf
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 2

EPSTEIN, rodina tiskařů a představených Židovské obce

Jejich jméno je odvozeno od názvu malého městečka Ebstein ve Štýrsku, v kraji Judenburg. K jeho nositelům patřili členové staré rozvětvené rodiny levitského původu, kteří žili hlavně v Německu a později, od 16. stol., také na východě, v Polsku a Rusku. Několik z nich působilo i v Praze. Mezi nimi byli:

Meir ben Jaakov ha-Levi E. (* asi 1480, † 22. 4. 1540 Praha), který pocházel zřejmě z Frankfurtu nad Mohanem. Jako člen konsorcia pražských židovských tiskařů se podílel na vydání Seder zemirot u-virkat ha-mazon [Pořádek zpěvů a požehnání jídla], jehož tisk byl ukončen 1514, na tisku pražského vydání Pentateuchu [Pět knih Mojžíšových] 1517 a na dalších pražských hebrejských tiscích až do 1526. Stal se též představeným tamní Židovské obce a správcem almužnické pokladny. Tento titul asi označoval představeného synagogy, který rozdílel chudým milodary věnované synagoze. Byl pohřben na Starém židovském hřbitově v Praze.

Jaakov ben Meir E. (* ?, † 14. 3. 1548 Praha), syn předcházejícího, pracoval též v pražské hebrejské knihtiskárně. Stejně jako otec byl pohřben na Starém židovském hřbitově v Praze.

Meir ben Jaakov ha-Levi II. E. (* ?, † 1603 Praha), od 1581 představený Židovské obce v Praze. Otec talmudisty Abrahama ben Meira ha-Leviho E.

Jukl ben Akiva ha-Levi E. (* ?, † 1628 Praha), vnuk předcházejícího, též představený pražské Židovské obce.

Šmuel ben Jehuda ha-Levi E., žil v 17. století v Praze, žák proslulého talmudisty, halachisty a kabalisty Mordechaje Jaffeho (asi 1530–1612).

Jaakov ben Meir II. (* ?, † 1629 Praha), představený Židovské obce v Praze, působil jako tzv. štadlan, mluvčí Židů 1629.

L: Wininger 2, s. 184–185; B. Nosek, Katalog mit einer Auswahl hebräischer Drucke Prager Provenienz.1. Teil: Drucke der Gersoniden im 16. und 17. Jahrhundert, in: Judaica Bohemiae 10, 1974, č. 1, s. 15; týž, Das Buch der Benediktionen Sefer Birkat ha Mazon ve Sefer Zemirot, in: Grace after Meals. Birkat Ha’Mazon. Facsimile of the 1514 Prague edition, Verona 1984, s. 26; O. Muneles – M. Vilímková, Starý židovský hřbitov v Praze, 1955, s. 195–197 (č. 41), s. 227–228 (č. 53).

Bedřich Nosek