Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ERHARDT_Jan_Gottfried_1726-1761)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ERHARDT Jan Gottfried 1726-1761

Z Personal
Jan Gottfried ERHARDT
Narození 1726
Úmrtí 1761
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik


Jan Gottfried ERHARDT