Verze z 11. 11. 2019, 18:37, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ERLACHER Jan Nepomuk 7.5.1723-18.11.1793

Z Personal
Jan Nepomuk ERLACHER
Narození 7.5.1723
Místo narození Chomutov
Úmrtí 18.11.1793
Místo úmrtí Chomutov
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
38- Obchod, služby, cestovní ruch
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 14-15

ERLACHER, Jan Nepomuk, * 7. 5. 1723 Chomutov, † 18. 11. 1793 Chomutov, jezuita, misionář

Syn Hieronyma E. a Marie Alžběty, roz. Habermannové. Do jezuitského řádu vstoupil v Praze 1741. Působil jako kazatel, 1754 byl vyslán na misie do dnešního Chile a po krátkém pobytu v Santiagu přikázán na ostrov Chiloé, pak na souostroví Chonos (asi 46° j. š.), kde působil mezi místními Indiány přes dvanáct let, během nichž také zastával úřad superiora ve městě Achao. 1768 zrušil španělský král pro své země včetně zámoří jezuitský řád a jeho misionáře nechal deportovat. E. byl převezen do Španělska a vězněn v Puerto de Santa María poblíž Cádizu. 1776 byl propuštěn z vězení a vrátil se do rodiště, kde dožil. Datum úmrtí v literatuře kolísá.

L: A. Huonder, Deutsche Jesuitenmissionäre, Freiburg in Breisgau 1899, s. 131; A. Fechtnerová – O. Kašpar, Češi, Moravané a Slezané v Novém světě v 17. a 18. století (Bio-bibliografický přehled), in: Folia historica Bohemica 13, 1990, s. 295; B. Baďura, El caso de algunos exmisioneros jesuitas: las gestiones para su liberación, in: Ibero-americana pragensia 29, 1995, s. 167–188 (zvl. s. 168, kde ověřené datum úmrtí); J. Martínek – M. Martínek, Kdo byl kdo – naši cestovatelé a geografové, 1998, s. 140; „... usque ad ultimum terrae“: die Jesuiten und die transkontinentale Ausbreitung des Christentums 1540–1773, J. Meier (ed.), Göttingen 2000, s. 196.

Jiří Martínek