Verze z 1. 3. 2015, 14:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ESCHER_G._1796-1836)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ESCHER G. 1796-1836

Z Personal
G. ESCHER
Narození 1796
Úmrtí 1836
Povolání

21- Odborník rostlinné výroby

22- Odborník živočišné výroby


G. ESCHER