Verze z 1. 3. 2015, 14:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ESSL_Karl_8.12.1889-22.9.1938)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ESSL Karl 8.12.1889-22.9.1938

Z Personal
Karl ESSL
Narození 8.12.1889
Úmrtí 22.9.1938
Povolání 55- Jazykovědec


Karl ESSL