Verze z 1. 3. 2015, 14:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ETZEL_von_Friedrich_August_1808-1888)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ETZEL von Friedrich August 1808-1888

Z Personal
Friedrich August ETZEL von
Narození 1808
Úmrtí 1888
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Friedrich August ETZEL von