FABIAN Václav 27.6.1929-8.11.2007: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 7: Řádka 7:
 
| místo úmrtí = East Lansing (Michigan, USA)
 
| místo úmrtí = East Lansing (Michigan, USA)
 
| povolání = 1- Matematik
 
| povolání = 1- Matematik
 
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
 
| citace = Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 37
 
| citace = Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 37

Aktuální verze z 16. 3. 2020, 12:06

Václav FABIAN
Narození 27.6.1929
Místo narození Všetaty (u Mělníka)
Úmrtí 8.11.2007
Místo úmrtí East Lansing (Michigan, USA)
Povolání 1- Matematik
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 37

FABIAN, Václav, * 27. 6. 1929 Všetaty (u Mělníka), † 8. 11. 2007 East Lansing (Michigan, USA), matematik

Pocházel ze selské rodiny zaměřené na pěstování cibule. Po absolvování střední školy v Mělníku 1948 studoval matematiku na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (1953 RNDr.). 1952–54 působil na ČVUT jako asistent u F. Vyčichla, 1954–58 byl zaměstnán v Matematickém ústavu ČSAV, kde získal vědeckou hodnost CSc. (1956) za práci O mírách, jejichž hodnoty jsou třídy měřitelných funkcí. Nedlouho poté byl jako dítě kulaka z politických důvodů propuštěn a pracoval nejprve ve Výzkumném ústavu anorganické chemie v Ústí nad Labem, pak ve Výzkumném ústavu matematických strojů v Praze. 1965–68 působil jako vědecký pracovník Ústavu teorie a informace a automatizace ČSAV . Po srpnové invazi 1968 opustil s rodinou republiku a stal se profesorem Michigan State University (East Lansing, USA), kde přednášel předtím 1966/67 jako hostující profesor; zůstal na ní až do 2000, kdy odešel do penze. Zaměstnání v USA našla i jeho manželka Alena, lékařka. 1970 byl F. jmenován členem (fellow) The Institute of Mathematical Statistics. V devadesátých letech pravidelně navštěvoval vlast a úzce spolupracoval s pracovišti České akademie věd a Karlovy univerzity, 1997 se stal jejím hostujícím profesorem. Celoživotně byl aktivním pianistou, v mládí patřil k žákům K. Hoffmeistra a uvažoval o umělecké kariéře. U milovaného nástroje dokonce zemřel.

Odborně se věnoval zejména matematické statistice a teorii pravděpodobnosti. Napsal devětapadesát prací, z toho tři knihy, věnované řadě oborů (stochastické aproximace, Kiefer-Wolfowitzova metoda, rozhodovací funkce, odhad logaritmické derivace hustoty ad.). Dodnes se používá jeho učebnice Introduction to Probability..., určená i pro doktorské studium.

D: Základní statistické metody, 1963; Introduction to Probability and Mathematical Statistics (s J. Hannanem), New York 1985.

L: Tomeš 1, s. 296 (s místem narození Praha); V. Dupač – Z. Prášková, Vzpomínka na profesora V. F., in: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 53, 2008, č. 1, s. 72–74.

Jiří Martínek