FABRICIUS Pavel 1588-3.1.1649

Z Personal
Pavel FABRICIUS
Narození 1588
Místo narození Strážnice
Úmrtí 3.1.1649
Místo úmrtí Lešno
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 41-42

FABRICIUS, Pavel * 1588 Strážnice, † 3. 1. 1649 Lešno (Polsko), biskup jednoty bratrské, církevní senior

Syn strážnického radního Martina Kováře a Anny Forstové, zbožných členů jednoty bratrské. Jeho vzdělání bylo svěřeno starším jednoty. Později byl zapsán na německých univerzitách v Marburgu (1610), Herbornu (1611) a Heidelberku (1614), mezi 1610–13 pracoval jako vychovatel Erasma a Kašpara, synů rakouského stavovského předáka Reicharda ze Starhembergu. Poté se usadil na Moravě, 1616 byl ordinován na synodu v Žeravicích, 1618 zvolen asesorem pražské konzistoře podobojí. V Praze uzavřel sňatek s Annou, jedinou dcerou seniora pražské konzistoře Matěje Cyra (1566–1618). Po bitvě na Bílé hoře odešel do Míšně, pobýval i v Drážďanech a Berlíně (1623), kde mu zemřela manželka i syn Jan. Ve dvacátých letech působil mj. i jako duchovní ve službách Václava Viléma z Roupova. 1631 se objevil se saskými vojsky v Praze. Po jejich porážce se uchýlil opět do Míšně, kde sloužil rozptýleným souvěrcům. Pro nebezpečné cesty se v říjnu 1632 nemohl zúčastnit synodu v Lešně, na němž byl v nepřítomnosti zvolen biskupem. Následujícího roku se tam přestěhoval a jeho předcházející volba byla potvrzena na synodu v Ostrorogu. F. se podruhé oženil s Johankou Cyrilovou, dcerou zesnulého seniora pražské konzistoře podobojí a bývalého správce lešenské církve Jana Cyrila. Měli spolu dcery Annu Dorotu a Johanku, z nichž první zemřela dříve než otec. F. se podílel na vedení lešenské bratrské obce a na pomoci souvěrcům. Kázání na jeho pohřbu pronesl J. A. Komenský. (F. se zasloužil o publikaci Komenského Cesty pokoje.)

L: OSN 8, s. 991; J. Bielecka, Bracia Czescy w Lesznie. Organizacja i działalność (1550–1817), in: Rocznik Leszczyński, Bd. 2, Poznań 1979, s. 153– 173; K. Estreicher, Bibliografia polska 19, část 3, sv. 8, Kraków 1903, s. 437– 458; A. Gindely, Dekrety jednoty bratrské, 1865, s. 277–278, 301, 309, 313; J. Just (ed.), Archiv Matouše Konečného 1, část 1. Kněžská korespondence jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610–1618, 2011, s. 117–118, 134, 185–187, 190–191, 283; A. Škarka, Nový komeniologický nález: Kázání pohřební nad P. F. z r. 1649, in: Věstník KČS N 1938, tř. pro filozofii, historii a filologii, č. 4, s. 1–75, zvl. s. 67.
Jana Hubková