Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FACILIS_Jan_1530)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FACILIS Jan 1530

Z Personal
Jan FACILIS
Narození 1530
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Jan FACILIS