FALKENHAYN Theodor Ernst Adam 7.2.1811-24.4.1887

Z Personal
Theodor Ernst Adam FALKENHAYN
Narození 7.2.1811
Místo narození Opava
Úmrtí 24.4.1887
Místo úmrtí Kyjovice (u Opavy)
Povolání 47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 55-56

FALKENHAYN, Theodor Ernst Adam, * 7. 2. 1811 Opava, † 24. 4. 1887 Kyjovice (u Opavy), politik, státní úředník, velkostatkář

Pocházel ze šlechtického rodu původem z Míšeňska, který se koncem 18. století rozdělil na slezskou a dolnorakouskou větev, z nichž první založil F. otec Ernest August (1754–1841), z druhé vynikl zejména Julius F. (1829–1899), předlitavský ministr zemědělství (1879–95) v Taaffeho a Windischgrätzově vládě. Po absolutoriu vídeňské Tereziánské rytířské akademie byl F. přijat za úředníka moravského zemského gubernia a 1835–41 pracoval jako krajský komisař v Opavě. Po otcově smrti opustil státní službu a věnoval se správě panství Kyjovice a Pustá Polom. Později jako první prezident uvedl v život Österreichisch-schlesischer Landwirtschaftsverein v Opavě, převážně stavovské sdružení, jež se od 1862 zabývalo propagací moderních postupů v zemědělství a po změně stanov se 1870 transformovalo v Österreichisch-schlesische Land- und Forstwirtschafts-Gesellschaft. Stal se poslancem slezského zemského sněmu, v němž 1861–69 zastupoval druhou kurii velkostatku a 1867–69 pracoval i jako přísedící zemského výboru za velkostatek. V zastupitelském sboru na sebe upozornil 1866, kdy jako zpravodaj přednesl neúspěšný návrh na zřízení opavského biskupství, které mělo zahrnovat oblast rakouského Slezska. Zdravotní důvody ho donutily k ukončení aktivní politické činnosti i k rezignaci na prezidentskou funkci v opavském zemědělském spolku, kterou předal Heinrichu Larisch-Mönnichovi a sám přijal funkci prezidenta čestného. 1839 obdržel titul komořího a 1866 byl vyznamenán Řádem železné koruny II. třídy. Byl ženat s Idou (1820–1887), dcerou haličského místodržitele Franze Hauera, jejich dcera Bertha Marie, provd. Stolberg-Stolbergová (1844–1916), zdědila otcovský majetek.

L: BL 1, s. 326; Slezsko 8 (20), s. 31–32 (se soupisem literatury); Gothaisches genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser, Gotha 1890, s. 306; D. Gawrecki, Slezský zemský sněm a otázka zřízení biskupství v Opavě 1866–1868, in: Vývoj církevní správy na Moravě. XXVII. mikulovské sympozium. 9. –10. října 2002, 2003, s. 141–149.

Pavel Cibulka