Verze z 14. 11. 2019, 16:39, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FANTA Kaspar 1794-8.10.1855

Z Personal
Kaspar FANTA
Narození 1794
Místo narození Praha
Úmrtí 8.10.1855
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 70

FANTA, Kaspar (též Kašpar), * 1794 Praha, † 8. 10. 1855 Praha, lékař

Na pražské lékařské fakultě vystudoval medicínu a 1824 se stal chirurgem. 1825–26 pracoval jako druhý ranlékař pražské Všeobecné nemocnice, 1826–30 jako asistent katedry praktické chirurgie, poté jako asistent porodní kliniky prof. I. F. Fritze, konečně jako praktický lékař na Novém Městě pražském. 1844 obhájil disertaci De laparo-hysterotomia a byl jmenován doktorem medicíny. Ve spisu Břichořez porodní, aneb Popis dvojího břišního útěžku mimomaterníkového a jich operace (1851) popsal dvě operace laparotomie provedené Fritzem 1825 a 1827. Jeho metodu nazval břichořezem slovanským a popsal názorně její výhody. Ve spisku Mor, žlutnice, pitomice a ouplavka a jejich přímé a oustřední léčení kyslíkem (1851) se věnoval infekčním chorobám.

Byl přispívajícím členem Spolku pro podporu podnikání v Čechách. 1848 podepsal s F. Palackým, K. J. Erbenem a dalšími Provolání k neslovanským národům v Rakousku. S manželkou Alžbětou (* 1808) měl dceru Kateřinu a syna Václava.

L: Dr. Weitenweber, Se srdečným potěšením..., in: Lumír 1, 1851, s. 407; RSN 3, s. 26; Vierteljahrsschrift für die praktische Heilkunde 12, 1855, č. 4, Misc. 24; nekrolog: sine, Der am 8. d. hier verstorbene..., in: Bohemia 28, 1855, s. 463; OSN 9, s. 10; MSN 2, s. 688; AČ L, s. 59; BSPLF 1, s. 93.

P: Archiv UK, Praha, fond M 64, s. 29, 97; NA, Praha, fond Policejní ředitelství I, konskripce, karton 113, obraz 359.

Marcella Husová