Verze z 14. 11. 2019, 17:49, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FASS Josef 5.6.1930-29.5.2004

Z Personal
Josef FASS
Narození 5.6.1930
Místo narození Brno
Úmrtí 29.5.2004
Místo úmrtí Praha
Povolání 55- Jazykovědec
42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 80

FASS, Josef, * 5. 6. 1930 Brno, † 29. 5. 2004 Praha, sinolog, diplomat

Narodil se v úřednické rodině. Maturoval 1949 na pražském Akademickém gymnáziu, na Filozofické fakultě UK v Praze si zapsal sinologii a dějiny Dálného východu. V Pekingu na univerzitě Qinghua 1951/52 dále studoval čínštinu, do 1955 na Pekingské univerzitě dějiny Číny. Ještě před ukončením UK byl 1955 přijat jako odborný pracovník do Lu Sünovy knihovny Orientálního ústavu ČSAV . V padesátých letech publikoval články o dějinách Číny, o osobnosti prvního čínského prezidenta Sunjatsena, jemuž věnoval 1965 i svoji kandidátskou disertaci. 1967 odjel do Číny studovat a shromažďovat tisk Rudých gard, na základě cesty publikoval články o kulturní revoluci. Současně jako hostující profesor přednášel v zahraničí: Belgie (1968 univerzita v Gentu), Německo (Freie Universität Berlin). Účastnil se mezinárodních konferencí (Turín, Leeds, Kodaň, Bochum), spolupracoval i na Československém vojenském atlasu (1965).

V sedmdesátých letech, během tzv. normalizace, musel odejít z Orientálního ústavu a byl zaměstnán v mezinárodní redakci ČTK jako odborník na Čínu. Byla mu tím znemožněna soustředěná vědecká práce, avšak mohl čerpat informace o aktuálním dění v zemi ze zahraničního zpravodajství. V první polovině osmdesátých let přednášel moderní dějiny Číny na katedře věd o zemích Asie a Afriky na FF UK v Praze. 1991–92 opět pracoval v Orientálním ústavu, a to jako vedoucí oddělení Východní Asie. Od 1993 působil jako diplomat v Čínské lidové republice, od následujícího roku i s pověřením pro Mongolsko a Korejskou lidovou demokratickou republiku. Diplomatickou kariéru ukončil 1997, kdy odešel do důchodu.

D: výběr: Sunjatsen, 1966; China since 1949 (zvl. publikace časopisu Courier de ľ Extrème-Orient), Bruxelles 1968, spoluautor.

L: Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté, 1999, s. 125–126 (se soupisem bibliografie); J. Šíma, Vzpomínka na J. F. – sinologa, diplomata, člověka, in: Fénix 1, 2011, s. 14–16.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Anna Zádrapová