Historie verzí stránky „FEITZINGER Heinrich Hugo Franz 1.4.1848-26.8.1922“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace