FELD Jindřich 23.5.1883-5.10.1953

Z Personal
Jindřich FELD
Narození 23.5.1883
Místo narození Smíchov (dnes Praha)
Úmrtí 5.10.1953
Místo úmrtí Řevnice (u Prahy)
Povolání 61- Pedagog
78- Hudební interpret
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 105

FELD, Jindřich, * 23. 5. 1883 Smíchov (dnes Praha), † 5. 10. 1953 Řevnice (u Prahy), houslista, pedagog

Základy hudebního vzdělání získal v rodině. 1897 byl přijat na pražskou konzervatoř, kde se stal žákem houslistů Š. Suchého, poté O. Ševčíka. Absolvoval 1903 a začal koncertovat. 1904–06 vyučoval na hudební škole v Košicích, 1906–08 byl koncertním mistrem symfonického orchestru ve Zhořelci. 1908 se stal učitelem houslí na hudební škole v Klagenfurtu a koncertním mistrem tamního orchestru, po roce odešel do Záhřebu, kde se kromě výuky rovněž uplatnil jako koncertní mistr tamního Národního divadla. 1910 uspěl v konkurzu na místo profesora houslí na pražské konzervatoři, 1914 tam získal definitivu. Po první světové válce se věnoval převážně pedagogické činnosti, v níž dosáhl vynikajících úspěchů. K jeho žákům patřili např. K. Zoubek, R. Kubelík, J. Štěpánek, L. Černý, I. Kawaciuk, J. Novák, N. Grumlíková, R. Novosad. 1937 byl F. jmenován nástupcem prof. K. Hoffmana na mistrovské škole. Po 1946 pracoval na nově založené AMU, a to do 1948, kdy byl penzionován. Do konce života vyučoval soukromě a věnoval se úpravám houslové literatury. Patřil k představitelům české houslové školy reprezentované především O. Ševčíkem, již kromě vynikající nástrojové techniky charakterizoval i podmanivý hudební přednes. F. koncertní repertoár zahrnoval nejvýznamnější díla zvláště 19. století, ale interpretoval i skladby virtuózního charakteru. Vlastní tvorbu věnoval především instruktivním skladbám a úpravám. Jeho ženou byla houslistka Marie, roz. Kolbová, synem skladatel Jindřich F. (1925–2007).

L: OSND 2/1, s. 520–521; Pazdírek, s. 252; HS 1, s. 305; P. Feldová, J. F. houslista a pedagog. Život a dílo, diplomová práce, Konzervatoř Praha, 1979; http:// cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_Feld_star%C5%A1%C3%AD.

Marie Makariusová