FENCL Zdeněk 28./29.6.1922-11.2.1981

Z Personal
Zdeněk FENCL
Narození 28./29.6.1922
Místo narození Jindřichův Hradec
Úmrtí 11.2.1981
Místo úmrtí Praha
Povolání 3- Chemik nebo alchymista
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 115

FENCL, Zdeněk, * 28./29. 6. 1922 Jindřichův Hradec, † 11. 2. 1981 Praha, mikrobiolog

Studoval 1946–50 Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obhájil titul RNDr. Krátce působil na katedře kvasné chemie ČVUT, poté nastoupil do praxe a 1950–53 pracoval v Chemických závodech Julia Fučíka v Kaznějově u Plzně. Od 1956 byl vědeckým pracovníkem Biologického, resp. po restrukturalizaci Mikrobiologického ústavu ČSAV v Praze, kde se postupně vypracoval na vedoucího oddělení a 1967 obhájil vědeckou hodnost DrSc. Jako koordinátor zde vedl státní projekt Regulace množení a tvorby produktů u mikroorganismů. Od 1962 také přednášel jako docent na Univerzitě 17. listopadu v Praze. Téhož roku obdržel vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, 1968 Státní cenu Klementa Gottwalda. Angažoval se i během Pražského jara 1968. Po sovětské okupaci byl sice stranickými orgány řazen mezi exponenty pravice, nicméně ve vědecké práci mohl pokračovat.

Zabýval se biochemickou a morfologickou diferenciací mikroorganismů, byl autorem zhruba sta vědeckých prací a řady patentů, rovněž např. z oboru výroby kyseliny citronové. S I. Málkem se stal spoluzakladatelem československé školy kontinuálních kultivací mikroorganismů (autor jejich teoretické analýzy). Pracoval v komisích UNESCO, byl též členem národního komitétu Mezinárodního biologického programu (IPB).

D: Folia Microbiologica 27, 1982, č. 5, s. 287–294 (bibliografie); Příspěvek ke studiu metabolismu benzenového jádra, 1951; O množení mikroorganismů, 1960; Výroba kvasničních krmiv, 1961; Theoretical and Methodological Basis of Continuous Culture of Microorganisms, I. Málek – Z. F. (ed.), 1966; Růst a tvorba produktů v kulturách mikroorganismů, 1967; Production of Extracellular Enzymes in Continuous Culture (s J. Pazlarovou), 1982. L: Kdo je kdo v Československu 1, 1969, s. 186; Kdy zemřeli...? 6 (1980– 85), 1992, s. 62; ČBS, s. 139; Tomeš 1, s. 305–306; Vesmír 20, 1981, č. 6, s. 188; Dr. Z. F. 1922–1981, in: Folia Microbiologica 27, 1982, č. 5, s. 285.

Jiří Martínek