FERBER Leopold 21.10.1838-30.10.1912

Z Personal
Leopold FERBER
Narození 21.10.1838
Místo narození Havlíčkova Borová
Úmrtí 30.10.1912
Místo úmrtí Tábor
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 118

FERBER, Leopold, * 21. 10. 1838 Havlíčkova Borová, † 30. 10. 1912 Tábor, malíř

Absolvoval 1860 Akademii výtvarných umění ve Vídni a usadil se v Hlinsku, kde zhotovil soubor podobizen kulturně významné rodiny Adámkovy. 1867–77 byl profesorem kreslení na gymnáziu v Litomyšli, od 1877 na reálce v Táboře. V Litomyšli pokračoval v klasicky uměřené portrétní tvorbě a účastnil se veřejného života v rámci mladočeské strany. Patřil k ceněným portrétistům, ale za táborského pobytu se věnoval rovněž sociálnímu žánru a obrazům s biblickými náměty, kterými námětově (nikoli formálně) předešel českou katolickou secesi. Rozvíjel výtvarný názor vídeňské novorenesance. Ilustroval čtvrtý a sedmý svazek Hradů, zámků a tvrzí Království českého od A. Sedláčka a své práce reprodukoval i na stránkách časopisu Květy. Pro ně nakreslil portrét básníka R. Mayera. V závěru života vydával nástěnné geologické obrazy s diagramy pro školy. Pro Litomyšl navrhl 1875 náhrobek s reliéfním portrétem spisovatelky M. D. Rettigové.

L: Toman 1, s. 212; V. Drbohlav, Katalog městské obrazárny v Litomyšli, b. d., s. 15.

Martin Kučera