FERDINAND IV. 8.9.1633-9.7.1654: Porovnání verzí

Z Personal
Řádka 9: Řádka 9:
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
 +
| citace = Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 125
 
}}
 
}}
  

Verze z 15. 11. 2019, 11:46

FERDINAND IV.
Narození 8.9.1633
Místo narození Vídeň (Rakousko)
Úmrtí 9.7.1654
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 125

FERDINAND IV., * 8. 9. 1633 Vídeň (Rakousko), † 9. 7. 1654 Vídeň (Rakousko), český a uherský král, římský císař

Narodil se jako prvorozený syn císaře Ferdinanda III. (1608 až 1657) a jeho první ženy, španělské infantky Marie Anny (1606–1646). Jako následník trůnu a císařův milovaný syn byl už od časného mládí zasvěcován do praktik vládnutí. Již 1646 byl korunován českým králem a následujícího roku králem uherským. Podle svědectví současníků byl bystrý a inteligentní, a stal se tak velkou nadějí habsburské dynastie. Císař plánoval jeho sňatek s infantkou Marií Terezií, nejstarší dcerou španělského krále Filipa IV. (později provdanou za Ludvíka XIV.), ke kterému už nedošlo. Otec mu ještě za svého života upravil cestu k císařské koruně: 31. 5. 1654 byl arcivévoda F. říšským sněmem v Řezně zvolen a 18. 6. v Augsburku korunován císařem. Měla tak být zajištěna posloupnost císařské hodnosti v další generaci Habsburků. Krátce po návratu do Vídně však mladý císař onemocněl černými neštovicemi a záhy zemřel. Pohřben byl ve Vídni do kapucínské hrobky.

Otec vinil z jeho smrti lékaře, kteří mu údajně neposkytli všechnu lékařskou péči. Po synově smrti se Ferdinand III. změnil, nikdy se zcela nevzpamatoval z jeho ztráty. Jeho nástupcem se stal 1657 druhorozený syn Leopold, teprve sedmnáctiletý.

L: RSN 3, s. 60; OSN 9, s. 102; MSN 2, s. 713; MČE 2, s. 414; BLS 2, s. 535; M. Koch, Geschichte des deutschen Reiches unter der Regierung Ferdinands III., Wien 1865, passim; A. Rezek, Dějiny Čech a Moravy nové doby, I. Od míru vestfálského až do smrti císaře Ferdinanda III. (1648– 1657), 1892; R. Reifenscheid, Die Habsburger. Von Rudolf I. bis Karl I., Graz – Wien – Köln 1982, s. 174; I. Čornejová – J. Mikulec – V. Vlnas, Velké dějiny Koruny české VIII, 1618–1683, 2008, s. 177, 260; B. Hamannová (ed.), Habsburkové. Životopisná encyklopedie, 1996, s. 104.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Dušan Uhlíř