Verze z 21. 11. 2019, 16:46, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FIŠERA Julius 24.1.1894-29.1.1952

Z Personal
Julius FIŠERA
Narození 24.1.1894
Místo narození Královské Vinohrady (dnes Praha)
Úmrtí 29.1.1952
Místo úmrtí Jičín
Povolání 45- Voják nebo partyzán
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 248

FIŠERA, Julius, * 24. 1. 1894 Královské Vinohrady (dnes Praha), † 29. 1. 1952 Jičín, generál, účastník 1. a 2. odboje

Rodiče se přestěhovali do Jičína, kde F. vystudoval reálné gymnázium, poté absolvoval dvouletý kurs na hospodářské akademii v Táboře. V létě 1914 narukoval k 1. jezdeckému pluku. Na ruské frontě sloužil jako velitel čety a eskadrony, v červnu 1916 byl zajat. V srpnu 1917 vstoupil do důstojnické zálohy československých dobrovolnických jednotek, byl zařazen k 7. střeleckému pluku, kde od podzimu 1917 velel jezdeckému oddílu. V dubnu 1918 se stal velitelem jezdecké čety při štábu Československého armádního sboru, od července 1918 zástupcem velitele 1. československého jezdeckého pluku. V září 1920 se vrátil z Ruska v hodnosti majora jezdectva a po absolvování důstojnického školení nastoupil jako velitel II. eskadrony 5. jezdeckého pluku. 1922–24 byl referentem 19. (jezdeckého) oddělení ministerstva národní obrany, 1924–26 velel druhé korouhvi 2. jezdeckého pluku. V září 1926 nastoupil jako zástupce velitele v Učilišti pro jezdectvo, 1928–29 velel druhé korouhvi, 1929 8. jezdeckému pluku, 1929–31 9. jezdeckému pluku (plk.). V hodnosti plukovníka se 1931 stal zástupcem přednosty 2. (jezdeckého) oddělení 1. odboru ministerstva národní obrany, 1932–33 velel 1. jezdeckému pluku, 1933–36 4. jezdecké brigádě. V březnu 1936 byl povýšen na brigádního generála a 1936–37 nastoupil do čela 1. jezdecké brigády, 1937–39 stanul na velitelském místě 1. rychlé divize. U zemské správy pracoval 1939–41, kdy byl jako legionář penzionován. Koncem druhé světové války se aktivně zapojil do obnovované vojenské odbojové sítě, za Pražského povstání 1945 velel kladenské oblasti, po osvobození 13. pěší divizi. Na jaře 1948 byl nucen odejít do výslužby. Byl držitelem obou Československých válečných křížů.

L: J. Fidler – V. Sluka, Encyklopedie branné moci RČS 1920–1938, 2006, s. 216; http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/60797.

P: VHA, Praha, poslužný list legionáře a kvalifikační listina důstojníka.

Martin Kučera