Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FIALA_Ctibor_21.2.1885-13.6.1966)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FIALA Ctibor 21.2.1885-13.6.1966

Z Personal
Ctibor FIALA
Narození 21.2.1885
Úmrtí 13.6.1966
Povolání 37- Doprava, pošty, spoje


Ctibor FIALA