Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FIALA_Hubert_1855)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FIALA Hubert 1855

Z Personal
Hubert FIALA
Narození 1855
Povolání 55- Jazykovědec


Hubert FIALA