Verze z 18. 11. 2019, 15:51, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FIALA Jan 14.1.1773-15.7.1842

Z Personal
Jan FIALA
Narození 14.1.1773
Místo narození Janovice nad Úhlavou
Úmrtí 15.7.1842
Místo úmrtí Praha
Povolání 74- Architekt
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 144

FIALA, Jan (též Johann), * 14. 1. 1773 Janovice nad Úhlavou, † 15. 7. 1842 Praha, stavitel

Syn Šimona F., zedníka v Janovicích, kde sám také nejdříve působil a byl jako venkovský mistr 1807 přijat do kutnohorského cechu zedníků a kameníků. Patrně nedlouho poté přesídlil do Prahy, kde byl poprvé 1815 uveden při práci na obnově Morzinského paláce (čp. 256/III) v dnešní Nerudově ulici na Malé Straně. V Praze bydlel na Novém Městě, v Myslíkově ulici (čp. 259/II, zemřel však v domě čp. 1275/II). Jeho první pražské práce byly nevelkého rozsahu, realizoval i projekty významných architektů (Johann Filip Joendl), posléze navrhoval řadu klasicistních nájemních domů v Praze, u některých spolupracoval se známým tesařem M. Ránkem. V jeho díle pokračoval stejnojmenný syn (* 3. 2. 1837 Praha, † 29. 2. 1896 Praha).

D: Nové Město, nerealizované plány na mlýn a pražírnu cikorky v nádvorní části vily Voračických z Paběnic čp. 460a/II, 1816; Staré Město, adaptace domu U Dvou sloupů (čp. 751/I) na Haštalském náměstí, 1818; přestavba domu U Bílého bažanta (čp. 278/I) v dnešní ulici Karoliny Světlé, 1823; Nové Město, klasicistní novostavba domu čp. 1275/II na nároží Myslíkovy ulice a ulice Na Zderaze, 1827–1829; Staré Město, přestavba a rozšíření domu čp. 951/I v Liliové ulici, po 1830; Nové Město, tzv. Kralovický dům čp. 123/II na nároží Mikulandské a Ostrovní ulice, 1835; první etapa výstavby domu čp. 171/II v Myslíkově ulici, 1835; přestavba domu čp. 485/II v Kateřinské ulici, 1835–1837; plány domu čp. 1282/II na Václavském náměstí, 1837;Malá Strana, rekonstrukce domu čp. 185/III v Thunovské ulici, 1836–1837; Nové Město, dům čp. 491/II v Kateřinské ulici, kolem 1840.

L: A. Podlaha, Materiálie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, in: PA 32, 1920–1921, s. 120; 33, 1922–1923, s. 345–346; Praha národního probuzení, 1980, s. 83; Umělecké památky Prahy, Staré Město, 1996, s. 221, 243, 466, 508; Umělecké památky Prahy, Nové Město, 1998, s. 228, 231, 235, 247, 334, 341–342, 347, 353, 610, 614; Umělecké památky Prahy, Malá Strana, 1999, s. 290, 355; Umělecké památky Prahy, Pražský hrad a Hradčany, 2000, s. 299; Saur 39 (2003), s. 301; Architekti, s. 169.

P: SOA, Plzeň,matrika nar. řkt. f. ú. Janovice nad Úhlavou 02 (1729–1784), pag. 361 (obr. č. 181); AHMP, Soupis pražských domovských příslušníků 1830–1910, 1837, karton 58, č. 175.

Pavel Vlček, Marie Makariusová