Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FIALA_Josef_1817-1884)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FIALA Josef 1817-1884

Z Personal
Josef FIALA
Narození 1817
Úmrtí 1884
Povolání 74- Architekt


Josef FIALA