Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FIALA_Kamil_31.7.1880-23.11.1930)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FIALA Kamil 31.7.1880-23.11.1930

Z Personal
Kamil FIALA
Narození 31.7.1880
Úmrtí 23.11.1930
Povolání

15- Lékaři 64- Překladatel

65- Literární historik, kritik nebo teoretik


Kamil FIALA