FIALA Ludvík 18.12.1862-5.4.1934: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 52: Řádka 52:
 
'''P:''' MZA, Brno, fond E 67 Sbírka matrik, kniha č. 12 617, řkt. f. ú. Ivanovice
 
'''P:''' MZA, Brno, fond E 67 Sbírka matrik, kniha č. 12 617, řkt. f. ú. Ivanovice
 
na Hané, matrika nar. pro Ivanovice sv. 3, fol. 61.
 
na Hané, matrika nar. pro Ivanovice sv. 3, fol. 61.
GUSTAV NOVOTNÝ
+
 
 +
Gustav Novotný
  
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]

Aktuální verze z 26. 5. 2020, 14:01

Ludvík FIALA
Narození 18.12.1862
Místo narození Ivanovice na Hané
Úmrtí 5.4.1934
Místo úmrtí Brno
Povolání 61- Pedagog
7- Zoolog
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 149-150

FIALA, Ludvík, * 18. 12. 1862 Ivanovice na Hané, † 5. 4. 1934 Brno, pedagog, včelař, propagátor včelařství

Syn kolářského mistra Ludvíka F. a Marianny, roz. Matouškové, z Víceměřic. 1875–78 studoval na reálce v Prostějově a 1878–82 na učitelském ústavu v Brně. Poté učil na obecné škole v Dědicích, Rousínově a od 1907 ve Slavkově u Brna, kde byl dvanáct let ředitelem obecné a měšťanské školy. 1925 odešel do výslužby.

Stal se průkopníkem moderního včelařství, jedním z trojice zakladatelů oboru na Moravě (spolu s F. Adamcem a L. Doležalem), dbal o osvětu, plemenný chov a včelí pastvu. Včelařství se věnoval od 1895, obor od 1897 učil jako externí pedagog na zimní hospodářské škole ve Vyškově, kde podnítil založení spolku a byl zvolen jednatelem (1897–1904). Dále se vzdělával samostudiem, za pobytů v cizině a v kursech (mj. Hannover). Procestoval nejen Německo, ale i Švýcarsko, Itálii, Belgii, Rakousko a Srbsko. 1899 se stal prvním diplomovaným učitelem oboru na Moravě, jedním z redaktorů časopisu Včela moravská; s Doležalem založil Zemský ústřední spolek včelařský pro Markrabství moravské v Brně a první plemennou a oplozovací stanici v polesí Ferdinandsko na Vyškovsku. Často přednášel (mj. ve včelnici MUDr. R. Mikulíka ve Vyškově), radil při zakládání místních spolků a pozorovacích stanic, psal články, účastnil se výstav a sjezdů, spolupracoval s včelaři v Čechách. Po odmlce 1903–23 se znovu ujal redakce Včely moravské, organizoval šlechtění domácí včely černé a vedl Družinu přátel plemenného chovu včel. 1933 vyšlo čtvrté, přepracované vydání spisku Plemenný chov trubců. Byl pohřben v Dědicích (dnes část Vyškova).

D: Petice Zemského ústředního spolku včelařského pro markrabství Moravské k vysokému sněmu markrabství Moravského (odborný elaborát o potřebě včelařského inspektorátu, Brno 1903).

L: Š. Soudek, Ředitel L. F. mrtev!, in: Včela moravská 68, 1934, s. 153–156; Včelařství. Plemenný chov a kapitoly ze včelařské praxe, 1953, s. 11; G. Novotný, Římskokatolický kněz, včelařský odborník a odborný spisovatel František Adamec. III. Do roku 1946, in: Jižní Morava 2005. Vlastivědný sborník 41, 2005, sv. 44, s. 145–178.

P: MZA, Brno, fond E 67 Sbírka matrik, kniha č. 12 617, řkt. f. ú. Ivanovice na Hané, matrika nar. pro Ivanovice sv. 3, fol. 61.

Gustav Novotný