FIALOVÁ Vlasta 5.6.1896-6.2.1972: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 70: Řádka 70:
 
Počátky dědiny Rusavy. K 300. výročí založení, in: Valašsko 6, 1957,
 
Počátky dědiny Rusavy. K 300. výročí založení, in: Valašsko 6, 1957,
 
s. 49–72; Poddanské poměry na Valašsku ve světle bratrských privilegií, in:
 
s. 49–72; Poddanské poměry na Valašsku ve světle bratrských privilegií, in:
tamtéž 7, 1958, s. 93–101; Archeologický výzkum tvrze v Kralicích n.O., in:
+
tamtéž 7, 1958, s. 93–101; Archeologický výzkum tvrze v Kralicích n. O., in:
 
VVM 1958, s. 67–98; Historickoarcheologický výzkum tvrze a kostela
 
VVM 1958, s. 67–98; Historickoarcheologický výzkum tvrze a kostela
 
v Kralicích n. O., in: ČMZM, vědy společenské 42, 1957, s. 67–84, 43,
 
v Kralicích n. O., in: ČMZM, vědy společenské 42, 1957, s. 67–84, 43,

Aktuální verze z 2. 6. 2020, 14:03

Vlasta FIALOVÁ
Narození 5.6.1896
Místo narození Holešov
Úmrtí 6.2.1972
Místo úmrtí Brno
Povolání 53- Historik
54- Etnograf
61- Pedagog
68- Redaktor nebo žurnalista
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 158

FIALOVÁ, Vlasta, * 5. 6. 1896 Holešov, † 6. 2. 1972 Brno, historička, archeoložka, pedagožka

Byla dcerou učitele Čeňka Stratila. Po studiích ve Valašském Meziříčí 1917 maturovala na reálném gymnáziu v Holešově. 1917–21 vystudovala obory historie, zeměpis a archeologie na pražské univerzitě. Učila v Bystřici pod Hostýnem, na gymnáziích v Olomouci a Bučovicích i na Zemském učitelském ústavu a na Masarykově státním ústavu ke vzdělávání učitelek odborných škol pro ženská povolání v Brně. 1923 se provdala za architekta Jaroslava Fialu (1896–1969), spolu vychovali dceru Světlu, jež se stala manželkou architekta Vladimíra Karfíka. Na Filozofické fakultěMU1935 obhájila doktorskou disertaci Kronika holešovská (1615–1645), její kritické ocenění v rámci dějin moravského Valašska (PhDr.), která po úpravách vyšla dvakrát knižně. Od 1949 působila v oddělení etnografie Moravského muzea v Brně, 1952–58 vedla tamní nově založené historické oddělení. Na základě práce o husitském hnutí na Moravě a výstav o něm získala 1956 titul CSc. Do důchodu odešla 1958, potom však ještě prováděla výzkum bratrské tiskárny v Kralicích.

F. studovala dějiny východní Moravy, zvláště valašského regionu, a osudy tamních obyvatel v 17. století, dále přispěla k poznání husitského hnutí na Moravě i činnosti jednoty bratrské a její knižní kultury. Svými archeologickými výzkumy se připojila k zakladatelům středověké archeologie na Moravě a jako jedna z prvních stála i u počátků archeologie raně novověké. Ve funkci vedoucí historického oddělení se zaměřila na výzkum husitského tábora v Nedakonicích. Od 1956 systematicky zkoumala tvrz v Kralicích nad Oslavou, která byla na přelomu 16. a 17. století spojena s tajnou tiskárnou jednoty bratrské a v níž za více než čtyřicet let (cca 1578–1622) bylo vytištěno sedmdesát šest bratrských tisků včetně šestidílné Bible české (později zvané Kralické, 1579–94). Patnáctiletý výzkum přinesl poznatky k dějinám knihtisku, nálezy dokladů tiskařské techniky (např. více než čtyři tisíce původních liter, špendlíky, ozdoby vazeb). F. jej popularizovala v desítkách přednášek a článků, ve sborníku Kralice (1959), který redigovala, a v monografii Zachariáš Solín, tiskař Kralické bible (1968). Iniciovala vybudování stálého Památníku Bible kralické podle projektu B. Fuchse, který byl předán veřejnosti 1969. Dále se angažovala v Muzejním spolku pro uchování bratrských památek a tisků v Kralicích (zal. 1935), jehož místopředsedkyní se stala. Od 1967 spolek vydával ročenku Z kralické tvrze. Publikovala od 1932 mj. v časopise Naše Valašsko (od 1952 Valašsko), který rovněž 1937–58 redigovala. Do 1951 pracovala jako místopředsedkyně brněnské pobočky Obrodného hnutí mladých žen v Československu (YWCA). V polovině třicátých let ji čestnou občankou jmenoval Holešov. Byla pohřbena v Bystřici pod Hostýnem, kde jí byla 1976 odhalena pamětní deska.

D: výběr: Lukrecie Nekšovna z Landeku, první manželka Albrechta z Valdštejna, in: ČČH 40, 1934, s. 125–136; Jan Adam z Víckova, moravský emigrant a vůdce Valachů v l. 1620–1628, 1935; Václav Bítovský a Bohunka z Víckova, in: Naše Valašsko 14, 1937–1938, s. 165–179; Kronika holešovská 1615–1645, 1940 (2. vyd. 1967); Brněnská Vesna a její význam v moravském národopise, in: ČMZM 35, 1950, s. 333–355; Zapomenutý druh lidového vyšívání z Valašska, in: tamtéž 36, 1951, s. 162–182; Tábor moravských husitů v Nedakonicích, in: tamtéž 37, 1952, s. 346–360; Brněnský hrad, 1954; Po stopách moravského táborství, in: ČMZM 40, 1955, s. 147–163; Archeologický výzkum tvrze v Kralicích n. O., in: VVM 11, 1956, s. 121–136; Počátky dědiny Rusavy. K 300. výročí založení, in: Valašsko 6, 1957, s. 49–72; Poddanské poměry na Valašsku ve světle bratrských privilegií, in: tamtéž 7, 1958, s. 93–101; Archeologický výzkum tvrze v Kralicích n. O., in: VVM 1958, s. 67–98; Historickoarcheologický výzkum tvrze a kostela v Kralicích n. O., in: ČMZM, vědy společenské 42, 1957, s. 67–84, 43, 1958, s. 67–80; Ein Letternfund aus dem XVI. Jahrhundert in Kralice nad Oslavou, in: Gutenberg-Jahrbuch, Mainz 1959, s. 85–91; Historie Kralic nad Oslavou ve světle archeologického výzkumu, in: Kralice, 1959, s. 9–47; Bronzenadeln aus einer Buchdruckerei des XVI. Jahrhunderts, in: Gutenberg- Jahrbuch, Mainz 1961, s. 136–141; Kralice. Průvodce po kralických památkách, 1966; Učebnice z tajné tiskárny Moravských bratří v Kralicích n. O., in: Z kralické tvrze 1, 1967, s. 15–20; Kraličtí impresoři, in: tamtéž 2, 1968, s. 6–10; J. A. Komenský a umění knihtiskařské, in: tamtéž 4, 1970, s. 11–17; Jan Blahoslav, zakladatel nejslavnější tiskárny Českých bratří, in: tamtéž 5, 1971, s. 29–35; Bratrské tisky, jich impresoři a nález liter v Kralicích, in: Knihtisk a Univerzita Karlova, 1972, s. 99–145; Trialog o kralické minulosti, 1972 (s M. Kopeckým a O. Settari).

L: Kutnar, s. 931; Sklenář, s. 164–165; Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska 1, S. Brouček – R. Jeřábek (eds.), 2007, s. 52; Mladí sedmdesátníci, in: Valašsko 11, 1967, s. 73–75; J. Chaloupka, K sedmdesátinám V. F., in: VVM 18, 1966, s. 333–335; týž, Pětasedmdesátiny PhDr. V. F., CSc., in: tamtéž 23, 1971, s. 429–431 (se soupisem díla); týž: Zemřela PhDr. V. F., CSc., in: ČMZM-AMM 56, vědy společenské 2, 1971, s. 5–7; V. Nekuda, Za PhDr. V. F., in: VVM 24, 1972, s. 222–223; J. Orel, In memoriam V. F., in: Umění a řemesla 1972, č. 4, s. 5–6; týž: PhDr. V. F. (1896–1972), in: Národopisné aktuality 9, 1972, s. 209–210; M. Kopecký, Za dr. V. F., in: Z kralické tvrze 6, 1972–73, s. 47–48; J. Chaloupka, Odhalení pamětní desky PhDr. V. F., CSc., in: tamtéž 9, 1977, s. 59; A. Andrlík, Co dalo Holešovsko a Bystřicko kultuře 3, 1984, s. 15; Č. Zapletal, Jubileum PhDr. V. F., in: Kroměřížská jiskra 36, 1986, č. 41, s. 3; J. Chaloupka, K nedožitým devadesátinám dr. V. F., CSc., in: Z kralické tvrze 14, 1987, s. 71–72; Z. Měřínský, 20 let od úmrtí V. F., in: Pravěk. Nová řada 2, 1992, s. 379–380; P. Balcárek, 100 let od narození PhDr. V. F., CSc., in: VVM 48, 1996, s. 436–438; J. Pokorný, Objevitelka kralické tiskárny, in: Zpravodaj Bystřice p. Hostýnem 1996, č. 10, s. 18–19; Vzpomínkový večer ke stému výročí narození PhDr. V. F., CSc., in: VVM 49, 1997, s. 210–216 (se soupisem díla); M. Mikulcová – M. Graclík, Kulturní toulky Valašskem, 2001, s. 68; H. Bartková, Před 30 lety zemřela historička V. F., in: Valašsko 2002, č. 1, s. 46; V. Ryšánek, Vzpomínka na PhDr. V. F., CSc., in: Z kralické tvrze 22, 2002, s. 7–8; P. Balcárek, V. F. a její pozůstalost v MZA Brno, tamtéž, s. 11–13.

P: MZA, Brno, fond G 417, pozůstalost V. F.; MZM, Brno, historické oddělení (F. deníky, dokumentace a nálezy z Kralic).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Zdeněk Fišer