FIBICH Jindřich 23.4.1922-3.3.2009

Z Personal
Jindřich FIBICH
Narození 23.4.1922
Místo narození Dašice (u Pardubic)
Úmrtí 3.3.2009
Místo úmrtí Praha
Povolání

57- Sociolog

61- Pedagog

FIBICH, Jindřich, * 23. 4. 1922 Dašice (u Pardubic), † 3. 3. 2009 Praha, politolog

Maturoval na kutnohorském gymnáziu. Od mládí byl činný ve skautském hnutí, za protektorátu se zúčastnil skautské rezistence. 1952 absolvoval Pedagogickou fakultu UK v Praze. Začínal jako učitel marxismu-leninismu, spolupracoval na první české učebnici vědeckého komunismu, uspořádal sborník k desátému výročí únorových událostí, napsal brožuru o vlastenectví Z. Nejedlého apod. V šedesátých letech se začal zabývat po americkém, francouzském a západoněmeckém vzoru teorií politiky a společně se svým přítelem T. Syllabou stál u zrodu československé politologie. Přednášel na nově vzniklém politologickém pracovišti FF UK, kde obhájil kandidátskou práci a 1967 se habilitoval ze sociologie politiky. Byl aktivní v obrodném celospolečenském hnutí druhé poloviny šedesátých let. Po srpnové okupaci 1968 žil nedlouho v Rakousku, po návratu se téměř rok skrýval v pražských nemocnicích. Od 1970 pracoval jako čerpač vody u podniků Stavební geologie a později v Agrostavu. 1990 se vrátil k pedagogické práci na fakultě, opět přednášel sociologii politiky a politické teorie, bez vědeckého úspěchu se pokusil o propojení politologie s antropologií. Ve své době sehrály pozitivní roli F. monografie K základním otázkám teorie společenského řízení (1964), a zvláště K otázkám byrokracie a byrokratismu (1967), v níž podrobil neúprosné, byť nepřímé kritice metody státního a stranického administrativního aparátu. 1992 publikoval učebnici Základy politologie. Ve volných chvílích se věnoval léčitelství a básnické tvorbě.

L: ČBS, s. 141; Tomeš 1, s. 310; R. Jung, Loučíme se s J. F., in: Obzory Kutnohorska 10. 3. 2009, s. 1.

Martin Kučera