Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FICHTEL_Frh._von_Franz_Wilhelm_10.7.1782-26.8.1849)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FICHTEL Frh. von Franz Wilhelm 10.7.1782-26.8.1849

Z Personal
Franz Wilhelm FICHTEL Frh. von
Narození 10.7.1782
Úmrtí 26.8.1849
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Franz Wilhelm FICHTEL Frh. von