Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FICKER_František_45.2.1782-22.4.1849)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FICKER František 45.2.1782-22.4.1849

Z Personal
František FICKER
Narození 45.2.1782
Úmrtí 22.4.1849
Povolání

55- Jazykovědec

73- Uměnovědec nebo historik umění


František FICKER