Verze z 18. 11. 2019, 16:11, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FIEDLER František Karel 13.2.1752-17.1.1808

Z Personal
František Karel FIEDLER
Narození 13.2.1752
Místo narození Mladé Buky (u Trutnova)
Úmrtí 17.1.1808
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
17- Veterinář
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 169

FIEDLER, František Karel, * 13. 2. 1752 Mladé Buky (u Trutnova), † 17. 1. 1808 Praha, lékař chirurg, gynekolog, pedagog

Na pražské lékařské fakultě získal postupně dva chirurgické a jeden porodnický titul: 1787 magistr chirurgie a magistr porodnictví, 1790 doktor chirurgie. Pracoval jako sekundář na chirurgickém oddělení pražské Všeobecné nemocnice. Akademickou dráhu zahájil 1795, kdy byl jmenován mimořádným profesorem soudního lékařství pro ranlékaře. 1797–1804 byl suplujícím profesorem teoretického porodnictví, od 1804 řádným profesorem tohoto oboru a nástupcem prof. J. Meliče (též Melitsch), od 1806 profesorem praktického porodnictví a přednostou porodnické kliniky. Od března 1807 do smrti zastával i funkci suplujícího profesora chirurgie. Byl hodnocen jako dobrý a zkušený chirurg i porodník.

D: Erinnerungen an Schwangere, Gebährende, Wöchnerinnen und auch an Hebammen, 1804.

L: A. C. P. Callisen, Medizinisches Schriftsteller-Lexikon, Copenhagen 1830, B. 6, s. 258; MSN 2, s. 732; AČL, s. 62–63; BSPLF 1, s. 65; BL 1, s. 344; DUK 2, s. 197; A. Jungmann, Skizzierte Geschichte der medizinischen Anstalten an der Universität zu Prag, Prag – Wien 1840, s. 49; Die deutsche Karl Ferdinands Universität in Prag unter der Regierung Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I., 1889, s. 233, 246, 295; K. Klaus, Tradice české gynekologie, 1953, s. 34n.; V. Rubeška, Příspěvky k dějinám porodnictví v Čechách, in: Česká gynekologie 33, 1968, s. 238.

P: Archiv UK, Praha, fond A 31 IV, s. 130, 190, 192;M64, s. 1145; NA, Praha, ČG Publ. 1796–1805, 100/11, 100/77.

Ludmila Hlaváčková