Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FIEDLER_Franz_6.1.1912-13.2.1970)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FIEDLER Franz 6.1.1912-13.2.1970

Z Personal
Franz FIEDLER
Narození 6.1.1912
Úmrtí 13.2.1970
Povolání

21- Odborník rostlinné výroby

22- Odborník živočišné výroby


Franz FIEDLER