Historie verzí stránky „FIERLINGER Zdeněk 11.7.1891-2.5.1976“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace