FIGAR Jan Josef 4.9.1843-12.6.1905

Z Personal
Jan Josef FIGAR
Narození 4.9.1843
Místo narození Plánice (u Klatov)
Úmrtí 12.6.1905
Místo úmrtí Chrudim
Povolání 44- Právník
40- Hospodářství - ostatní
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 178

FIGAR, Jan Josef, * 4. 9. 1843 Plánice (u Klatov), † 12. 6. 1905 Chrudim, právník, hasičský pracovník, komunální politik

Byl synem městského účetního a Terezie, roz. Skalové, z Horažďovic. Studoval na gymnáziích v Hradci Králové a České Lípě, kde 1863 maturoval, a na právnické fakultě v Praze (1868 JUDr.). Praktikoval u okresního soudu na Smíchově (dnes Praha), v Chrudimi a Kutné Hoře. 1869 se usadil v Chrudimi, kde poté působil celý život, a pracoval jako koncipient v advokátní kanceláři K. Rotha, 1876 se osamostatnil.

Již za studií byl veřejně činný, 1865 byl zvolen do výboru Akademického čtenářského spolku, 1866 se stal jeho starostou. Řadil se k propagátorům a organizátorům českého dobrovolného hasičstva. Po 1869 v Chrudimi patřil k zakladatelům Sokola, u něhož zřídil hasičský odbor a 1872 dosáhl jeho osamostatnění. Tak vznikl ve městě sbor dobrovolných hasičů, jehož náměstkem a později starostou F. byl až do 1905. Roku 1879 spoluzakládal první českou a největší hasičskou župu (chrudimskou č. 1), kterou vedl a 1880 včlenil do německé Ústřední zemské hasičské jednoty Království českého. Od 1881 pracoval jako první náměstek této jednoty, která se 1884 rozdělila na českou a německou sekci. Předsedal české sekci (a hájil její zájmy, mj. subvencemi na podporu zraněných hasičů i vdov a sirotků po nich, založením sborů, výzbrojí a výstrojí, stejnokroji) i samostatné české Zemské ústřední hasičské jednotě (1891–1900). Založil, vydával a redigoval dvanáct ročníků časopisu Věstník ústřední zemské hasičské jednoty království Českého (1886–1900). Od 1881 se angažoval v samosprávě: byl zvolen členem obecního zastupitelstva, městské rady, okresního zastupitelstva i školní rady (jedno období pracoval též jako starosta tehdejšího chrudimského okresu) a dvě volební období byl starostou Chrudimi. Působil rovněž jako náměstek předsedy vodního družstva, předseda akciové sladovny a výkupní komisař pro stavbu chrudimsko- holické dráhy, vstoupil do Podpůrného dělnického spolku Ressel a řadil se k zakladatelům Spolku Červeného kříže či Hospodářského spolku pro okresy Chrudim, Nasavrky a Hlinsko. Od 1871 byl ženatý s Annou, roz. Hoffmannovou, z Lanškrouna. Byl pohřben v Chrudimi u Sv. Kříže.

D: Deset let hasičského spolčování v království Českém a zemská ústřední hasičská jednota král. Českého v době od roku 1885 do roku 1888, 1889 (s R. Czermackem).

L: OSN 9, s. 182; 28, s. 413; Národní album, sl. 272; AČP, s. 97; MSN 2, s. 733; Ochrana hasičská. Časopis věnovaný veškerým zájmům hasičským 4 (14), 1905, č. 13, s. 207–208; J. Soukup, Nebyly jen samé výhry, in: J. Beránková a kol., 1864–1994. Sto třicet let českého dobrovolného hasičstva. Sto let hasičského muzejnictví. Almanach, 1994, s. 28–31; P. Kobetič, Osobnosti Chrudimska, 2002, s. 48.

P: SOA, Plzeň, matrika nar. řkt. f. ú. Plánice, sv. 13, fol. 233; SOA, Zámrsk, matrika řkt. f. ú. Chrudim, sign. 7002, fol. 167.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Gustav Novotný