FILA Jan 26.12.1862-18.10.1936: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 6: Řádka 6:
 
| datum úmrtí = 18.10.1936
 
| datum úmrtí = 18.10.1936
 
| místo úmrtí = Šerkovice (u Tišnova)
 
| místo úmrtí = Šerkovice (u Tišnova)
| povolání = 61- Pedagog
+
| povolání = 61- Pedagog<br />52- Archeolog
52- Archeolog
+
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
 +
| citace = Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 182
 
}}
 
}}
  

Aktuální verze z 18. 11. 2019, 17:29

Jan FILA
Narození 26.12.1862
Místo narození Tuřany (Brno)
Úmrtí 18.10.1936
Místo úmrtí Šerkovice (u Tišnova)
Povolání 61- Pedagog
52- Archeolog
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 182

FILA, Jan, * 26. 12. 1862 Tuřany (Brno), † 18. 10. 1936 Šerkovice (u Tišnova), učitel, archeolog

Pocházel z rolnické rodiny. Po absolvování brněnského Slovanského gymnázia (1874–77) studoval na Slovanském ústavu pro vzdělávání učitelů v Brně, kde maturoval 1882. Učil na obecných školách na území brněnských předměstí: 1882–88 v Obřanech, 1888–96 v Maloměřicích, kde se 1889 stal řádným učitelem. 1890 se oženil s Antonií, roz. Vachovou, z Litomyšle, po její smrti uzavřel 1921 druhý sňatek s Boženou Boškovou, dcerou ředitele továrny v Adamově. Pod vlivem svého učitele Josefa Hladíka se už na učitelském ústavu začal zajímat o archeologii. Od počátku osmdesátých let prováděl na Brněnsku vykopávky nebo se na nich podílel, zejména na pravěkém hradišti v Obřanech (1888–92 spolu s J. Hladíkem aj.), kde objevil rozsáhlé žárové pohřebiště; výjimečně pracoval i jinde (hradiště Leskoun nedaleko Olbramovic). Z jeho iniciativy byl 1888 založen Muzejní spolek v Brně, který později splynul s Moravským zemským muzeem. F. vytvořil velkou archeologickou sbírku, kterou daroval do MZM zčásti už 1891, zbytek 1936. V letech 1896–1925 byl učitelem (později řídícím učitelem) v Šerkovicích na Tišnovsku, kde se však už archeologií nezabýval. Tato obec ho za zásluhy o své zvelebení i o školu jmenovala čestným občanem.

L: nekrolog, in: Horácké listy 29–34, 1937; J. Filip, Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas 1, 1966, s. 359; 2, 1969, s. 1720; Sklenář, s. 165–166; J. Ondráček, J. F., in: Pravěk 16, 2006, s. 515–517; http://encyklopedie.brna.cz.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Karel Sklenář