FIRBAS Jan 25.3.1921-5.5.2000: Porovnání verzí

Z Personal
Řádka 6: Řádka 6:
 
| datum úmrtí = 5.5.2000
 
| datum úmrtí = 5.5.2000
 
| místo úmrtí = Brno
 
| místo úmrtí = Brno
| povolání = 55- Jazykovědec
+
| povolání = 55- Jazykovědec<br />61- Pedagog
61- Pedagog
+
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
 +
| citace = Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 208
 
}}
 
}}
  

Verze z 20. 11. 2019, 18:32

Jan FIRBAS
Narození 25.3.1921
Místo narození Brno
Úmrtí 5.5.2000
Místo úmrtí Brno
Povolání 55- Jazykovědec
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 208

FIRBAS, Jan, * 25. 3. 1921 Brno, † 5. 5. 2000 Brno, lingvista, pedagog, odborný spisovatel

Byl synem vojenského lékaře, československého generála Karla F. (* 1867). Po maturitě na gymnáziu v Brně 1939 se přihlásil ke studiu na Lékařské fakultě MU. Po uzavření českých vysokých škol nacisty pokračoval ve studiích na brněnském Ústavu moderních řečí, který zrušen nebyl. Tam 1942 získal učitelský diplom a tři roky učil na střední škole angličtinu a němčinu. Po otevřeníMU1945 zahájil místo medicíny studia angličtiny a filozofie na její Filozofické fakultě, která absolvoval v poválečném zkráceném schématu a 1948 získal doktorát v oboru anglické a německé filologie (PhDr.). Odjel na roční studijní pobyt do Velké Británie. V Londýně a Leedsu se pod vedením A. Ch. Gimsona a J. D. O’Connora věnoval anglické fonetice. V Londýně se 1949 oženil se spolužačkou z vysoké školy, anglistkou Helenou Kučerovou, s níž vychoval dva syny. Po návratu nastoupil jako odborný asistent na brněnskou anglistiku, kde pod vedením J. Vachka rozvíjel funkční syntax v duchu tradice pražské lingvistické školy. Na UK v Praze 1959 obhájil kandidátskou disertaci O funkci anglického slovesa v aktu sdělení (CSc.). 1964 byl habilitován na brněnské Filozofické fakultě MU na základě práce Šest kapitol o funkční perspektivě větné se zvláštním zřetelem k angličtině.

F. si postupně dobýval mezinárodní renomé. 1968–85 působil jako hostující profesor (na univerzitách v Erlangenu, Buffalu, Sofii a Londýně) a strávil dva roky na stážích ve výzkumném ústavu NIAS v nizozemském Wassenaaru a na University College London. 1984 získal čestné doktoráty na univerzitách v Leedsu a Lovani (Belgie). Až 1990 byl jmenován profesorem a 1991 mu byla na základě práce Souhra činitelů aktuálního členění větného udělena vědecká hodnost DrSc. Za výzkum jazyka mu čestný doktorát udělila Univerzita v Turku (Finsko).Na katedře anglistiky a amerikanistiky MU přednášel až do smrti, byl také členem ediční rady časopisu Brno Studies in English.

F. patřil k nejvýznamnějším světovým lingvistům konce 20. století. Byl znám zejména jako tvůrce brněnského pojetí aktuálního větného členění. Pro termín, který nelze přeložit do angličtiny (ve které zveřejnil většinu svých prací), zavedl výraz functional sentence perspective (FSP). Výsledky výzkumu funkční větné perspektivy komentoval ve sto čtyřiceti článcích a shrnul v monografii Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication (Cambridge 1992), která vycházela opakovaně. F. teorii rozvíjejí dodnes jeho pokračovatelé. Od 2012 je nadaným doktorandům katedry anglistiky FF MU udělována Cena Jana Firbase.

Souborné dílo a soupis bibliografie vychází od 2010 v brněnském univerzitním nakladatelství pod názvem Collected Works of J. F.

D: výběr: K otázce hlavního činitele v anglické větné interpunkci. Hrst metodologických poznámek, in: Časopis pro moderní filologii 37, 1955, s. 266–277; A functional view of ‚ordo naturalis‘, in: Brno Studies in English 13, 1979, s. 29–59; Retrievability span in functional sentence perspective, in: tamtéž 21, 1995, s. 17–45; On the thematic and the rhematic layers of the text, in: Organization in Discourse. Proceedings from the Turku Conference, in: Anglicana Turkuensia 14, Turku 1995, s. 59–72; On dynamic semantic homogeneity in functional sentence perspective, in: U. Carls – P. Lucko (eds.), Form, Function and Variation in English. Studies in Honour of Klaus Hansen, Frankfurt am Main 1999, s. 305–317.

L: A. Svoboda, J. F.’ 75th birthday, in: Linguistica Pragensia 39, 1996, č. 2, s. 57–60; J. Chamonikolasová, In Memory of J. F., in: Brno Studies in English 27, 2001, s. 7–9; A. Svoboda, J. F. – an outstanding personality of European linguistics, in: Language and Function. To the memory of J. F., J. Hladký (ed.), 2003, s. 1–7; M. Drápela, K nedožitým devadesátinám profesora J. F. (philologica.net); J. Chamonikolasová, Dílo J. F. v českém a mezinárodním kontextu, in: Časopis pro moderní filologii 93, 2011, s. 143–144.

P: Archiv MU, Brno, písemná pozůstalost (rukopisné poznámky, separáty).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jana Chamonikolasová