FISCHER Josef Vladislav ?5.10.1784-14.9.1862: Porovnání verzí

Z Personal
(FISCHER_Josef_Vladislav_1784-14.9.1862)
 
Řádka 2: Řádka 2:
 
| jméno = Josef Vladislav FISCHER
 
| jméno = Josef Vladislav FISCHER
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
| datum narození = 1784
+
| datum narození = 5.10.1784 (příp. 17.12.1785)
| místo narození = Klášterní Hradisko o Olomouce
+
| místo narození = Olomouc
 
| datum úmrtí = 14.9.1862
 
| datum úmrtí = 14.9.1862
| místo úmrtí = Korneuburg
+
| místo úmrtí = Korneuburg (Rakousko)
 
| povolání = 53- Historik
 
| povolání = 53- Historik
 
19- Ekonom nebo statistik
 
19- Ekonom nebo statistik
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Josef Vladislav FISCHER
+
}}
 +
 
 +
'''FISCHER, Josef Vladislav''' ''(též Josef Wladislaw, Josef Mathias, Josef Matouš), * 5. 10. 1784 (příp. 17. 12. 1785) Olomouc, † 14. 9. 1862 Korneuburg (Rakousko), právník, statistik, historik, spisovatel''
 +
 
 +
Životní data F. se pro nedostatek pramenů rozcházejí. Narodil
 +
se v klášteře Hradisko u Olomouce Šimonovi F. a Terezii, roz.
 +
Wendelbergerové. Byl pokřtěn jako Josef Matouš, jméno Vladislav
 +
přijal později. Absolvoval olomoucké lyceum, poté studium
 +
práv na Univerzitě ve Vídni (1809 JUDr.). V Olomouci nastoupil
 +
jako advokátní koncipient u F. X. Wekebroda, F. tamní pobyt
 +
byl doložen do 1812, pro dalších dvacet let jeho života dosud
 +
chybí prameny. 1832 mu bylo jako zemskému advokátovi uděleno
 +
čestné občanství města Korneuburg nedaleko Vídně. F. je
 +
mnohdy mylně považován za nejstaršího dějepisce města Olomouce.
 +
1808 vydal dva díly prvních tištěných dějin města
 +
''Geschichte der königl. Hauptstadt und Gränzfestung Olmütz im'' ''Markgrafthume Mähren'', třetí díl zůstal v rukopise. Olomouc
 +
mu téhož roku udělila čestné občanství. F. zmíněné dílo zpracoval
 +
pouze podle tištěných pramenů, a převzal tak mnohé nesprávné
 +
údaje od starších autorů. V rukopise zůstaly jeho dějiny
 +
Hané ''Geschichte und Beschreibung des Hanakenlandes und seiner Bewohner'' a desetidílné dějiny Moravy
 +
''Erdbeschreibung und Geschichte Mährens''. F. zajímaly i další obory, např. přírodní vědy
 +
či zemědělství. Podle všeho mu byl mylně připsán třísvazkový
 +
cestopis ''Reisen durch Österreich, Ungarn, Steyermark, Venedig, Böhmen und Mähren in den Jahren 1801–03'' (Wien 1803) od
 +
Julia Wilhelma Fischera.
 +
 
 +
'''D:''' Sätze aus allen Theilen der Rechts- und Staatswissenschaften, Wien
 +
1809; Naturgesetze zur Begründung eines neuen, einfachen und einträglichen
 +
Feldbaues mit wenig Stalldünger und ohne Sommerbrache..., Wien
 +
1830; Beschreibung der neu erfundenen Flachöfen, Fächeröfen, Aufsatzöfen,
 +
Sand- oder Steinöfen..., Wien 1837.
 +
 
 +
'''L:''' Allgemeine deutsche Garten-Zeitung 26. Juli 1826, s. 233; RSN 3, s. 139;
 +
OSN 9, s. 264; MSN 2, s. 765; ISN 7, s. 220; V. Nešpor, Vlastivěda moravská.
 +
Dějiny Olomouce, 1936, s. 211; KSN 4, s. 281; J. Kux, Geschichte der
 +
königlichen Hauptstadt Olmütz bis zum Umsturz 1918, 1937, s. 5–7;
 +
M. Remeš, J. V. F. a staří olomoučtí dějepisci, in: Mojmírova říše 2,
 +
1938/1939, s. 104–105; V. Černý, Zpráva o článku M. Remeše, in: Časopis
 +
pro dějiny venkova, sv. 26–27, 1939, s. 100; H. Kux, Verwaltungsgeschichte
 +
der Stadt Olmütz, 1942, s. 14; První tištěné dějiny Olomouce, Kdy-kde-co
 +
v Olomouci, srpen 1978, s. 16.
 +
 
 +
Lukáš F. Peluněk
 +
 
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:53- Historik]]
 
[[Kategorie:53- Historik]]
Řádka 16: Řádka 58:
  
 
[[Kategorie:1784]]
 
[[Kategorie:1784]]
[[Kategorie:Klášterní_Hradisko_o_Olomouce]]
+
[[Kategorie:Olomouc]]
 
[[Kategorie:1862]]
 
[[Kategorie:1862]]
 
[[Kategorie:Korneuburg]]
 
[[Kategorie:Korneuburg]]

Verze z 22. 1. 2018, 16:52

Josef Vladislav FISCHER
Narození 5.10.1784 (příp. 17.12.1785)
Místo narození Olomouc
Úmrtí 14.9.1862
Místo úmrtí Korneuburg (Rakousko)
Povolání

53- Historik

19- Ekonom nebo statistik

FISCHER, Josef Vladislav (též Josef Wladislaw, Josef Mathias, Josef Matouš), * 5. 10. 1784 (příp. 17. 12. 1785) Olomouc, † 14. 9. 1862 Korneuburg (Rakousko), právník, statistik, historik, spisovatel

Životní data F. se pro nedostatek pramenů rozcházejí. Narodil se v klášteře Hradisko u Olomouce Šimonovi F. a Terezii, roz. Wendelbergerové. Byl pokřtěn jako Josef Matouš, jméno Vladislav přijal později. Absolvoval olomoucké lyceum, poté studium práv na Univerzitě ve Vídni (1809 JUDr.). V Olomouci nastoupil jako advokátní koncipient u F. X. Wekebroda, F. tamní pobyt byl doložen do 1812, pro dalších dvacet let jeho života dosud chybí prameny. 1832 mu bylo jako zemskému advokátovi uděleno čestné občanství města Korneuburg nedaleko Vídně. F. je mnohdy mylně považován za nejstaršího dějepisce města Olomouce. 1808 vydal dva díly prvních tištěných dějin města Geschichte der königl. Hauptstadt und Gränzfestung Olmütz im Markgrafthume Mähren, třetí díl zůstal v rukopise. Olomouc mu téhož roku udělila čestné občanství. F. zmíněné dílo zpracoval pouze podle tištěných pramenů, a převzal tak mnohé nesprávné údaje od starších autorů. V rukopise zůstaly jeho dějiny Hané Geschichte und Beschreibung des Hanakenlandes und seiner Bewohner a desetidílné dějiny Moravy Erdbeschreibung und Geschichte Mährens. F. zajímaly i další obory, např. přírodní vědy či zemědělství. Podle všeho mu byl mylně připsán třísvazkový cestopis Reisen durch Österreich, Ungarn, Steyermark, Venedig, Böhmen und Mähren in den Jahren 1801–03 (Wien 1803) od Julia Wilhelma Fischera.

D: Sätze aus allen Theilen der Rechts- und Staatswissenschaften, Wien 1809; Naturgesetze zur Begründung eines neuen, einfachen und einträglichen Feldbaues mit wenig Stalldünger und ohne Sommerbrache..., Wien 1830; Beschreibung der neu erfundenen Flachöfen, Fächeröfen, Aufsatzöfen, Sand- oder Steinöfen..., Wien 1837.

L: Allgemeine deutsche Garten-Zeitung 26. Juli 1826, s. 233; RSN 3, s. 139; OSN 9, s. 264; MSN 2, s. 765; ISN 7, s. 220; V. Nešpor, Vlastivěda moravská. Dějiny Olomouce, 1936, s. 211; KSN 4, s. 281; J. Kux, Geschichte der königlichen Hauptstadt Olmütz bis zum Umsturz 1918, 1937, s. 5–7; M. Remeš, J. V. F. a staří olomoučtí dějepisci, in: Mojmírova říše 2, 1938/1939, s. 104–105; V. Černý, Zpráva o článku M. Remeše, in: Časopis pro dějiny venkova, sv. 26–27, 1939, s. 100; H. Kux, Verwaltungsgeschichte der Stadt Olmütz, 1942, s. 14; První tištěné dějiny Olomouce, Kdy-kde-co v Olomouci, srpen 1978, s. 16.

Lukáš F. Peluněk