Verze z 10. 8. 2020, 19:01, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FISCHL Rudolf 12.2.1862-18.2.1942

Z Personal
Rudolf FISCHL
Narození 12.2.1862
Místo narození Vysoké Mýto
Úmrtí 18.2.1942
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 238-239

FISCHL, Rudolf, * 12. 2. 1862 Vysoké Mýto, † 18. 2. 1942 Praha, lékař pediatr, pedagog

Po absolvování novoměstského gymnázia promoval 1885 na německé lékařské fakultě v Praze. Poté zastával dva roky místo asistenta na dětské klinice tamtéž. Často pobýval na studijních cestách (Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, Švýcarsko), během nichž pracoval zejména v bakteriologických laboratořích (např. u R. Kocha a v Pasteurově ústavu) a na dětských klinikách. 1887 působil šest měsíců jako asistent na dětské klinice ve Vídni. 1892 se habilitoval z dětského lékařství na pražské německé lékařské fakultě. Současně měl soukromou praxi na Novém Městě. Od 1902 byl přednostou oddělení pro dětské nemoci ve fakultní poliklinice. 1904 získal titul mimořádného profesora, o deset let později jím byl jmenován, 1922 pak řádnou profesuru a funkci přednosty dětské kliniky. 1929/30 zastával úřad děkana německé lékařské fakulty, 1932 odešel na odpočinek. Svůj život ukončil patrně sám (z rasových důvodů).

Uveřejnil více než sto dvacet odborných prací, v nichž se věnoval např. infekčním chorobám u dětí, poruchám jejich zažívání, dětské hematologii, vrozené lues aj.

D: Über Schüler- und Schulkrankheiten, 1899; Therapie der Kinderkrankheiten, Berlin 1909; Tuberkulose, Syphilis. Mit einem Anhange über Krankheiten der Haut des späteren Kindesalters, Leipzig 1922.

L: I. Fischer, Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte der letzten 50 Jahre, Berlin – Wien 1932, 1, s. 413; BL 1, s. 361; BLDMF, s. 68; W. Mötsch, Personalbibliographien der Professoren und Dozenten der Gerichtsmedizin, Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Hygiene und Kinderheilkunde an der Medizinischen Fakultät der K. F. Universität in Prag im ungefähren Zeitraum von 1880–1910, med. Diss. Erlangen-Nürnberg 1972, s. 193–207; Die deutsche Karl-Ferdinands-Universität in Prag unter der Regierung Seiner Majestät des Kaiser’s Franz Josef I., 1889, s. 287–288; Koerting, s. 182; J. Brdlík, Dětské lékařství v minulosti a jak jsem je prožíval, 1957, s. 117–118; E. Seidler, Jüdische Kinderärzte 1933–1945, Freiburg im Br. 2007, s. 358; J. Švejcar, Betrachtungen über die deutsche Pädiatrie in der Prager Findelanstalt, in: Der Kinderarzt 15, 1984, s. 389–394; Nacistická perzekuce, s. 162-165.

P: Archiv UK, Praha, NLF PA; tamtéž NLF Rig. 1872–1885; NA, Praha, PM 1891–1900 karton 2233; tamtéž PM 1901–1910 karton 3497; Allgemeines Verwaltungsarchiv, Wien 5, Prag Fasc. 1124, 1125, 1153; Archiv AV ČR, Praha, Německá univerzita z let 1894–1932, karton 9.

Ludmila Hlaváčková