Verze z 1. 3. 2015, 14:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FLEGR_Karel_30.1.1908)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FLEGR Karel 30.1.1908

Z Personal
Karel FLEGR
Narození 30.1.1908
Povolání 74- Architekt


Karel FLEGR