Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FLEISCHER_Benjamin_1820-1894)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FLEISCHER Benjamin 1820-1894

Z Personal
Benjamin FLEISCHER
Narození 1820
Úmrtí 1894
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Benjamin FLEISCHER