Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FLEISCHER_Viktor_12.9.1882-1951)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FLEISCHER Viktor 12.9.1882-1951

Z Personal
Viktor FLEISCHER
Narození 12.9.1882
Úmrtí 1951
Povolání

73- Uměnovědec nebo historik umění

63- Spisovatel


Viktor FLEISCHER