FLEK Jindřich 11.5.1896-7.10.1974: Porovnání verzí

Z Personal
m (Holoubková přesunul stránku FLEK Jindřich 10.5.1896-7.10.1974 na FLEK Jindřich 11.5.1896-7.10.1974 bez založení přesměrování)
(Žádný rozdíl)

Verze z 3. 2. 2018, 15:20

Jindřich FLEK
Narození 11.5.1896
Místo narození Krakov (Polsko)
Úmrtí 7.10.1974
Místo úmrtí Praha
Povolání 3- Chemik nebo alchymista

FLEK, Jindřich, * 11. 5. 1896 Krakov (Polsko), † 7. 10. 1974 Praha, chemik

Po maturitě na státní reálce v Kladně (1915) a jednoročním zaměstnání ve správě tamní okresní nemocnice studoval 1916–20 na chemickém odboru ČVŠT v Praze. Už během studia pracoval jako chemik cukrovaru v Močovicích nedaleko Čáslavi, koncem 1919 se stal demonstrátorem na katedře anorganické technologie a praktické fotografie ČVŠT, od března 1920 asistentem. 1923 předložil na Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství ČVUT disertační práci Pokusy o restauraci starých desek fotografických, složil rigorózum a získal hodnost doktora technických věd.

Jeho odborná kariéra byla spojena s působením v chemickém průmyslu, především v jedné z nejstarších středoevropských chemických továren, kterou 1883 založil v Kaznějově (u Plzně) Johann David Starck. Výrobní sortiment kaznějovské chemičky (1885–1945 akciová společnost Dolové a průmyslové závody, dříve Johann David Starck) zahrnoval vedle hlavního produktu – kyseliny sírové – také síran železnatý, superfosfát, síran hlinitý, kostní klih či kyselinu citronovou.

F. publikační činnost byla rozsáhlá. Zahrnula jednak původní práce, věnované např. technologii výroby alkalických sloučenin (potaš, amonná sůl a amoniak, soda), zkoušení ohnivzdorných výrobků nebo úpravě povrchových vod, jednak příspěvky k dějinám chemického průmyslu uveřejňované zejména v časopisech Chemický obzor a Chemický průmysl. Svými zasvěcenými pojednáními o české kyselině sírové a českém vitriolovém průmyslu, o kaznějovském kaolinu, zaniklé výrobě hnojivé sádry, dějinách kamence a historii výroby sazí se F. zařadil k předním historikům české chemie.

D: výběr: Nejstarší chemická továrna česká, in: Chemický obzor 17, 1942, s. 177–182; 125 let chemické továrny v Kaznějově, in: Chemický průmysl 8, 1958, s. 476–480; Superfosfát stále živý: vzpomínka k stoletému trvání této výroby na území ČSSR, in: tamtéž 11, 1961, s. 475–478; Z dějin kamence, 1938; Česká kyselina sírová a vitriolový průmysl v Čechách, 1977.

P: NTM, Praha, fond 654, F. J., dr. Ing.; Archiv ČVUT, Praha, osobní spis.

Ivo Kraus