Verze z 1. 3. 2015, 14:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FLICK_von_Dominik_1792-1856)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FLICK von Dominik 1792-1856

Z Personal
Dominik FLICK von
Narození 1792
Úmrtí 1856
Povolání

21- Odborník rostlinné výroby

22- Odborník živočišné výroby


Dominik FLICK von