Verze z 1. 3. 2015, 14:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FLORENT_Robert_19.4.1795-10.7.1870)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FLORENT Robert 19.4.1795-10.7.1870

Z Personal
Robert FLORENT
Narození 19.4.1795
Úmrtí 10.7.1870
Povolání

30- Odborník chemického průmyslu nebo barvírenství 31- Potravinář

35- Odborník sklářství nebo keramiky


Robert FLORENT