FOŘT Jindřich 11.2.1877-30.3.1941

Z Personal
Jindřich FOŘT
Narození 11.2.1877
Místo narození Klosterneuburg (Rakousko)
Úmrtí 30.3.1941
Místo úmrtí Praha
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 321

FOŘT, Jindřich, * 11. 2. 1877 Klosterneuburg (Rakousko), † 30. 3. 1941 Praha, ovocnářský a vinařský odborník

Syn českého pomologa a vinaře Karla F. (1852–1926). Studoval na odborných ovocnicko-vinařských školách v Mělníku a v Klosterneuburgu, poté jako mimořádný posluchač na Vysoké škole zemědělské ve Vídni. 1890 složil zkoušky učitelské způsobilosti pro školy ovocnicko-vinařské a odjel do Kalifornie, kde praktikoval u firmy na zpracování ovoce. Po studiu na univerzitě v Berkeley získal hodnost Master of Science. 1903 se vrátil do vlasti a byl jmenován inspektorem ovocnictví a vinařství při českém odboru Zemědělské rady pro Království české v Praze, 1904 se stal přednostou vinařsko-ovocnického oddělení chemicko-fyziologické stanice. 1919–33 byl vedoucím Státního výzkumného ústavu ovocnicko-vinařského v Praze a od 1926 členem vinařsko-ovocnické komise Svazu výzkumných ústavů zemědělských. Výsledkem F. odborné i organizátorské práce bylo zřízení české instituce okresních pomologů, založení čtyřiceti okresních ovocných školek a několika stanic na zužitkování ovoce.

F. byl členem ústředního výboru a jednatelem Československé ovocnické jednoty. Spolupracoval s řadou odborných zahradnických časopisů, z nichž 1916–18 redigoval měsíčník Ovocná bursa, 1920–25 týdeník Ovoce a zelenina a 1931–40 byl odpovědným redaktorem věstníku Československé ovocnické jednoty Ovocnické rozhledy. 1910 se F. na Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství ČVUT v Praze habilitoval v oboru zpracování ovoce, ve výuce byl pověřen suplováním předmětů vinařství a výrobou hroznových a ovocných vín, ovocnictví a zužitkování ovoce, ovocnictví a zelinářství. F. vynalezl a sestrojil různé technologické pomůcky a přístroje (filtry, čerpadla), z nichž průmyslová tzv. Fořtova sušárna na ovoce byla hodně používána a rozšířila se zvláště na Balkáně. F. připravil také technologii výroby ovocného nápoje, který byl průmyslově vyráběn známou českou firmou Bratři Zátkové v Praze. Od 1924 byl F. členem Československé akademie zemědělské, kde pracoval v ovocnickém odboru a spolupracoval s redakcí Hospodářského slovníku naučného. Pro výstavu v německém Düsseldorfu zpracoval monografii o českém ovocnictví; 1918 vyšla první česká ampelografie Vinná réva, kterou napsal (spolu s vinařským odborníkem Tomášem Dohnalem) jako pátý díl souboru České ovoce. Četné odborné články uveřejňoval v zahradnických časopisech.

D: Racionelní pěstování a zužitkování ovoce, 1905; Jádrové ovoce v obchodní úpravě, 1906; Ovocnictví v Tyrolsku, 1909; J. Šimáčka vinařství. Pěstování vinné révy ve vinicích i na zdích a výroba vín (přepracovaná studie Josefa Šimáčka), 1911.

L: OSND 2/1, s. 624; VČAZ 13, 1937, s. 116–117; tamtéž 17, 1941, s. 330–331 a 515–516; Zahradnický a ovocnicko-vinařský slovník naučný 2, 1938, s. 83; HSN 1, s. 815; Vesmír 19, 1940/41, s. 259; Zahradnický slovník naučný 2, 1996, s. 308; L. Skala, Naši předchůdci 1, 1993, s. 114; MSB 1, s. 155; V. Řezníček – P. Salaš – J. Lužný, České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX. století, 2002, s. 114.

Zdeněk Koleška