FORMAN Bedřich 17.4.1919-6.8.1985

Z Personal
Bedřich FORMAN
Narození 17.4.1919
Místo narození Praha
Úmrtí 6.8.1985
Místo úmrtí Praha
Povolání 87- Fotograf
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 308

FORMAN, Bedřich, * 17. 4. 1919 Praha, † 6. 8. 1985 Praha, grafik, fotograf, popularizátor orientalistiky, sběratel

Bratr Wernera F. (1921–2010). Pocházel z rodiny, která podporovala jeho umělecké i odborné zájmy. Od mládí se věnoval výtvarnému umění, zaujala ho především grafika a umělecká fotografie. Obsah jeho tvorby byl předurčen zájmem o časově i místně vzdálené kultury zejména Dálného východu. Po základní škole studoval grafické techniky i další výtvarné postupy na výtvarné akademii ve Stockholmu. Absolvoval zahraniční studijní cesty, při kterých navštívil kromě několika evropských států také země v Africe a Asii. Poté se vrátil do Prahy a 1936 až 41 pracoval v podniku Gestetner Ltd. Tottenham, kde se vypracoval na vedoucího grafického oddělení. V době nacistické okupace, když firma dostala nuceného správce, musel místo vzhledem k židovskému původu matky opustit. Krátkou dobu působil jako samostatný výtvarník. V té době se mu podařilo zachránit život bratra Wernera, který se nacistické perzekuci snažil vyhnout prací v rámci totálního nasazení v Mnichově. Vážně onemocněl a F. ho údajně vzkřísil k životu až v márnici. Oba se však museli vrátit do protektorátu, kde F., stejně jako bratra i oba rodiče, čekalo věznění v koncentračních táborech (1944–45). Podařilo se mu přežít a brzy po osvobození se zapojil do činnosti Svazu výtvarných umělců. Kromě grafiky a fotografie se zabýval i průmyslovým designem (karosériemi automobilů), navrhoval architektonické řešení interiérů veřejných budov (např. svého času největšího evropského kina v Utrechtu). 1947–48 vystavoval v New Yorku bižuterii.

F. činnost po druhé světové válce byla velmi rozsáhlá, přestože jeho hlavní zájem se soustřeďoval na propagaci orientálního umění v západním světě, zejména v českém prostředí. V četných publikacích věnovaných Dálnému východu, ale také jiným exotickým zemím a jejich památkám, se uplatnil jako ilustrátor, fotograf i knižní grafik. Mnohé knihy také napsal, často ve spolupráci s bratrem Wernerem. Při objevování Orientu se F. stal také odborně vzdělaným sběratelem. Své čínské umělecké předměty daroval pražskému Národnímu muzeu, kde se staly součástí čínské sbírky. Za společné publikace získal s bratrem Wernerem řadu domácích i zahraničních ocenění (např. cenu nejlepší výtvarná publikace NDR, 1956; nejkrásnější kniha ČSR, 1957; Grand Prix EXPO ’58, Brusel, 1958; zlatou medaili, Lipsko, 1959; zlatou medaili, São Paulo, 1963).

D: L’Arts des pays lointains 1–2, 1956 (s V. Kubíčkovou, foto Werner F.); Umění čtyř světadílů z českých sbírek mimoevropského umění, 1977 (s Wernerem F.); Das Drachenbot, 1960 (s týmž); The Face of Ancient China, 1960; Borobudur. Kamenná legenda buddhismu, Praha–London 1980; Bali, London 1983 (francouzsky Paris 1984, nizozemsky Amsterdam 1984; s R. Mrázkem, foto Werner F.); Batik ikat. Suprème arts of Indonésie, Praha–London 1988 (francouzsky Paris 1988).

L: Kdo je kdo v Československu 1, 1969, s. 199; Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté, 1999, s. 140–141 (se soupisem prací); SČSVU, s. 279–280 (se soupisem knih publikovaných s Wernerem F.); M. Krása – L. Hájek – R. Mrázek – Z. Zajícová, B. F. 1919–1985, in: Umění vzdálených kultur (výstavní katalog), 1990, passim; M. Krása, B. F. (17. 4. 1919 – 6. 5. 1985), in: Zprávy Československé společnosti orientalistické při ČSAV 26, 1985, č. 1, s. 53–55.

Pavla Vošahlíková