Verze z 1. 3. 2015, 14:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FORTIUS_Jan_23.2.1517-30.10.1590)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FORTIUS Jan 23.2.1517-30.10.1590

Z Personal
Jan FORTIUS
Narození 23.2.1517
Úmrtí 30.10.1590
Povolání

55- Jazykovědec

53- Historik


Jan FORTIUS